Prekių grąžinimas

Prekių grąžinimas

Bauerfeind kompresinės kojinės, įtvarai, įdėklai į batus negali būti grąžinami.

 

IŠSKYRUS ŠIUOS 2 ATVEJUS:

  1. Prekė yra netinkamo dydžio
  2. Matomas gamyklinis brokas

Pirkėjas privalo patikrinti, ar prekė yra tinkamo dydžio ir, esant neatitikimams, informuoti apie juos Pardavėją  per vieną darbo dieną nuo prekės gavimo.Pasirodžius, jog dydis nėra tinkamas, Pirkėjas negali naudoti produkto. Privalo konsultuotis su Pardavėju dėl tinkamo dydžio pasirinkimo. Pirkėjas grąžina pardavėjui netinkamo dydžio prekę savo lėšomis. Pardavėjas siunčia tinkamo dydžio prekę Pirkėjui Pardavėjo lėšomis. Esant dydžių neatitikimams antrą kartą iš eilės su ta pačia preke. Pirkėjas, norėdamas pasikeisti prekę, privalo atvykti į Kaune esantį Vokiškos ortopedijos centrą ne vėliau kaip per 7 darbo dienas, jei su pardavėju nesutaria kitaip.

 

Pirkėjui gavus prekes ir paaiškėjus jų trūkumams arba prekių nekokybiškumui (galimas defektas), turi būti atlikti šie veiksmai:

Per vieną darbo dieną nuo defekto atsiradimo Pirkėjas privalo nusiųsti Pardavėjui defekto nuotrauką kartu su etiketės, esančios ant gaminio, nuotrauka (iš abiejų pusių).
Prieš siunčiant defekto nuotraukas, negalima siųti ar kitaip taisyti atsiradusio defekto. Jeigu Pirkėjas neturi galimybės nusiųsti Pardavėjui nuotrauką, Pirkėjas privalo susisiekti telefonu su Pardavėju ir sutarti
kitą būdą išsiaiškinti defektuoto gaminio broko galimybę.

 

Kartu su reikalingomis nuotraukomis Pirkėjas Pardavėjui privalo atsiųsti pinigų mokėjimo kvito kopiją. Nuotraukos siunčiamos el paštu: uzsakymai@bauerfeind.lt

 

Kompresinėms kojinėms garantija teikiama 6mėn nuo pirkimo datos. Įtvarams ir įdėklams į batus teikiama 12mėn. garantija nuo pirkimo datos.
Pardavėjas įsipareigoja defekto nuotraukas siųsti gamintojui Bauerfeind AG. Per 5 darbo dienas gamintojas nustato, ar gaminio defektas atitinka broką. Jeigu tai gamyklinis brokas, klientui
suteikiama galimybė gauti naują gaminį ar atgauti sumokėtas lėšas (grąžinant gaminį atgal). Jeigu Bauerfeind AG nepripažysta broko, Pirkėjas gauna el.paštu gaminio defekto ekspertizės analizės ataskaitą.
Tokiu atveju, Pardavėjas neatsako už padarytą gaminiui žalą.